صفحه اصلی / درباره ما / ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

رئیس دانشکده

دکتر حسن تشکری
 
استادیار گروه فیزیک
دکتری تخصصی فیزیک- حالت جامد
دانلود رزومه: (بزودی)
پیام رئیس دانشکده