صفحه اصلی / تماس با ما / تلفنهای داخلی

تلفنهای داخلی

شماره تماس ۱۵خرداد: ۷-۳۷۷۸۰۰۰۱-۰۲۵

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت شماره تماس
۱ دکتر حسن تشکری رئیس دانشکده ۵۶۱
۲ نادر حقیقی معاون دانشکده ۵۱۹
۳ حمید جعفری مدیر آموزش و برنامه ریزی ۵۴۱
۴ محمد اسدی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۵۸۶
۵ علی بابائی کارشناس مسئول امور دفتری دانشکده ۵۵۱
۶ مریم قربانی کارشناس امور آموزش ۵۸۴
۷ زینب اعلائی کارشناس امور آموزش ۶۰۳