صفحه اصلی / علم سنجی / معرفی و اطلاع رسانی / شاخصهای ارزیابی اعتبار مجلات

شاخصهای ارزیابی اعتبار مجلات

 

انواع شاخصهای ارزیابی
ضریب تاثیرImpact Factor
شاخص H-Index