خوابگاه دانشجویی

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به اطلاع می رساند؛ دانشجویان که متقاضی اسکان در خوابگاه می باشند جهت دریافت فرم های مربوطه به اداره امور دانشجویی مراجعه فرمایند.

فرآیند درخواست و استفاده از خوابگاه دانشجویی