صفحه اصلی / امور دانشجویی و رفاهی / صندوق رفاه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی

با عنایت به دیدگاه بلند ریاست عالیه دانشگاه و تاکید این موضوع که ((هیچ دانشجویی به دلیل مشکلات مالی نباید از تحصیل محروم گردد)) صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم با حمایتهای مسئولین خدوم به این مهم با جدیت پرداخته است. لـــــذا دانشجویان عزیزی که جهت پرداخت شهریه خود مشکل دارند میتوانند با مراجعه به سایت ساجد و یا صندوق رفاه از انواع تسهیــلات استفاده نمایند.

این تسهیلات عبارتند از :

تامین شهریه  :

بلند مدت                     با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل به میزان ۵۰% کل شهریه
میـان مدت                   با باز پرداخت یک ساله به میزان  ۵۰% تا ۶۰% کل شهریه
کوتاه مدت                   با بازپرداخت در طول یک ترم  به میزان  کل شهریه متغیر
کمک هزینه تحصیلی :     میان مدت               با باز پرداخت  ۱۲ ماهه     به مبلغ  ۵،۰۰۰،۰۰۰  تا ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال
تامین مسکن :              میان مدت              با باز پرداخت  یک ساله      به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تا ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال
ازدواج  :                      میان مدت              یکبار در طول تحصیل در ازدواج اول      به مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
ضروری :                      میان مدت              یکبار در طول تحصیل  با ارائه ی پرونده پزشکی به مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰رریال
** لازم به ذکر است که کلیه وامها قرض الحسنه و با کارمزد ۵/۲%  می باشد.
** تقسیط کوتاه مدت در طول یک ترم مشمول کارمزد نمی گردد.
تذکر۱: دانشجویانی که از وامهای بعد از فراغت استفاده نموده اند پـس از اعلام آخرین نمـره دروس خــود و تعیـیـن تاریخ فراغت از تحصیل می بایست بلافاصله جهت تقسیط وام خود مراجعه نمایند در غیر این صورت کل وام و کارمزد باید  به صورت یکجا تسویه گردد.
تذکر۲: دانشجویانی که از تقسیط کوتاه مدت استفاده می نمایند می بایست در طول ترم تسویه حساب نمایند در غیر اینصورت می بایست با ارائه ی یک نفر ضامن و محاسبه کارمزد تقسیط خود را به وام میان مدت تبدیل نمایند.
تذکر۳: دانشجویانی که به صندوق رفاه بدهکار می باشند ، در صورتیکه در طــول ترم حـذف و اضـافـه ویـا تـخفیف شهریه داشته باشند این تغییر در میزان بدهی دانشجو به صنـدوق رفـاه تـاثیری نـخواهد داشت و دانشجو می بایست مابه التفاوت آن را با امور مالی واحد محاسبه نماید.
تذکر۴: درصورت استفاده از تسهیلات بلند مدت شهریه ، به هر دلیل دانشجو فــارغ التحصـیل نشود و در وضعیت ترک تحصیل ، اخراج ، انصراف و … باشد باید کــل وام و کارمــزد آن را یکجــا تسویه نماید.
تذکر ۵ : چنانچه در سررسیدهای تعیین شده نسبت به پرداخت اقساط بدهی اقدام نشود پس از ده روز کل بدهی  تبدیل به دین حال شده و باید یکجا و نقداً واریز شود. این دسته از دانشجویان تا پایان تحصیلات از تسهیلات صندوق محروم خواهند شد.

فرایند اخذ وام دانشجویی