گرافیک

مدیر گروه:

فرزانه واحد دهکردی
 
مربی گروه گرافیک
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
دانلود رزومه: (بزودی)

اعضای هیات علمی:

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
نیره سادات مبینی پور  مربی کارشناسی ارشد پژوهش هنر
میترا کلاته صالحی  مربی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
محرم اسلام نژاد  مربی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

دریافت سرفصل درسی رشته نقاشی