زیست شناسی

مدیر گروه:

دکتر فرح فراهانی
 
دانشیار گروه تحصیلات تکمیلی زیست شناسی
دکتری تخصصی زیست شناسی
دانلود رزومه: (بزودی)

 

اعضای هیات علمی:

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
 سید سهیل آقائی استادیار دکتری میکروبیولوژی  
 نادر حقیقی  مربی کارشناسی ارشد بیوفیزیک
 سید علی رضائی مربی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
 رامش احمدی استادیار دکتری فیزیولوژی جانوری
 مریم خوش سخن مظفر استادیار  دکتری سیستماتیک گیاهی
 فاطمه جمالو استادیار دکتری سیستماتیک گیاهی
 نسرین حیدریه استادیار دکتری زیست جانوری
مجتبی سهرابی  مربی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
 کامبیز روشنائی حیدرآبادی استادیار دکتری فیزیولوژی جانوری
زاضیه نظری دانشیار دکتری میکروبیولوژی
 محمد مقدمی راد  مربی کارشناسی ارشد علوم گیاهی
 محمدرضا ذوالفقاری دانشیار دکتری میکروبیولوژی  
 سید محمد حسین رضویان  استادیار دکتری بیوشیمی
 محسن زرگر استادیار دکتری میکروبیولوژی
 مژگان سقازاده استادیار دکتری قارچ شناسی
احمد هدایتی مربی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
شهین مهرپور  استادیار دکتری علوم گیاهی
 محمدرضا یزدیان  استادیار دکتری فیزیولوژی جانوری
معرفی رشته

دریافت سرفصل درسی رشته زیست شناسی