شیمی

مدیر گروه:

دکتر غلامرضا نجفی
 
استادیار گروه شیمی
دکتری تخصصی شیمی-شیمی آلی
دانلود رزومه: (بزودی)

 

اعضای هیات علمی:

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
محمد تقی بهاری فرد استادیار دکتری شیمی تجزیه  
زهرا حاجی آقاجانی  دانشیار دکتری شیمی تجزیه  
محبوبه السادات شریف  دانشیار دکتری شیمی معدنی  
منوچهر فدائیان  استادیار دکتری شیمی آلی
سید مسعود کاظمی طبائی زواره  استادیار دکتری شیمی کاربردی  
محمد علی قاسم زاده  استادیار دکتری شیمی آلی
معرفی رشته

دریافت سرفصل درسی رشته شیمی