فیزیک

مدیر گروه:

دکتر حسن تشکری
 
استادیار گروه فیزیک
دکتری تخصصی فیزیک-حالت جامد
دانلود رزومه

 

اعضای هیات علمی: (جهت مشاهده رزومه روی نام استاد کلیک کنید.)

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
محمد عباسیان مطلق استادیار دکتری فیزیک
فتانه تقی زاده فرهمند دانشیار دکتری ژئوفیزیک
پرویز زبده استادیار دکتری فیزیک هسته ای
مجید محسن زاده گنجی دانشیار دکتری فیزیک
حسین نجابت استادیار دکتری فیزیک امواج
معرفی رشته

دریافت سرفصل درسی رشته فیزیک